THÁNG 8 NĂM 2011

NGAY 01

2011-08-01 15:50
 THỨ HAI TUẦN 18 TN : Th. Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh          Mt 14,22-36   TIN TƯỞNG NƠI CHÚA “Cứ yên tâm. Chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27) Suy niệm: Cho dù có đi trên con tàu Titanic huyền thoại, hay bằng bất...

NGAY 02

2011-08-01 15:54
  THỨ BA : Th. Êuxêbiô Vécseli, giám mục                     Mt 14,22-36   ĐỪNG SỢ Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy,” và sợ hãi la lên. Đức...

NGAY 03

2011-08-01 15:58
  THỨ TƯ:             Mt 15,21-28 NHẬN ĐỊNH THẮNG THIÊN “Lòng tin của bà mạnh thật! Bà muốn thế nào sẽ được như vậy.” (Mt 15,28) Suy niệm: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”. Tưởng chừng như câu nói của cụ Nguyễn Du chỉ là kinh nghiệm...

NGAY 04

2011-08-01 15:59
  THỨ NĂM :  Th. Gioan Maria Vianê, linh mục                   Mt 16,13-23   ĐỪNG LÀM ĐÁ CẢN LỐI “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”...

NGAY 05

2011-08-01 16:01
THỨ SÁU : Cung hiến thánh đường Đức Maria                        Mt 16,24-28   LIỀU MẤT THÌ SẼ ĐƯỢC “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” (Mt...

NGAY 06

2011-08-01 16:03
  THỨ BẢY :  Chúa Hiển...

NGAY 07

2011-08-01 16:04
  CHÚA NHẬT TUẦN 19 :                Mt 14,22-33 CẦN NHỮNG PHÊRÔ THỜI ĐẠI Thấy gió thổi thì Phê-rô đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với !” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông. (Mt 14,30-31) Suy niệm: Con...

NGAY 08

2011-08-01 16:05
  THỨ HAI : Th. Đaminh, linh mục                                     Mt 17,22-27   ĐỂ KHỎI LÀM...

NGAY 09

2011-08-01 16:07
  THỨ BA : Th. Têrêxa Bênêđícta, nữ tu, tử đạo                           Mt 18,1-5.10.12-14   TÂM TÌNH MỤC TỬ “Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên...

NGAY 10

2011-08-01 16:08
  THỨ TƯ : Th. Lôrenxô, phó tế, tử đạo                        Ga 12,24-26   PHỤC VỤ NHƯ THẦY “Ai phục vụ Thầy, thì sẽ theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó.” (Ga 12,26) Suy niệm: Người Kitô hữu...
1 | 2 | 3 | 4 >>