1 CLICK HIREN'S BOOT MINI 2011

2011-08-11 09:15

 

Default 1 Click Hiren's Boot Mini 2011 to HDD Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7

Phiên bản này gồm các tiện ích:
- Mini Windows Xp (phiên bản 12)
- Partition Magic Pro 8.05
- Acronis Disk Director Suite 10.0.2160
- Acronis True Image Enterprise Server 8.1.945
- Norton Ghost 11.5.1
- MS-Dos


1 Click Hiren's Boot Mini 2011 to HDD | Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7


1 Click Hiren's Boot Mini 2011 to HDD | Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7


1 Click Hiren's Boot Mini 2011 to HDD | Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7


Chú ý: Tools này được viết dưới dạng 1 Click, khi chạy file này nó sẽ tự động sao lưu file boot của hệ điều hành, nếu muốn gỡ bỏ nó thì chạy file này một lần nữa là xong. Không được xoá bằng tay có thể lỗi hệ thống của bạn.

Mình đã test trên WinXP, Win7 32bit chạy bình thường.

Tên phần mềm: 1 Click Hiren's Boot Mini 2011 to HDD ( Free )
Chức năng chính: Tạo menu boot ghost cho win xp/ windows 7
Dung lượng: 55.2 MB
DOWNLOAD