CODE NHAC NEN TRONG SUOT

2011-08-06 17:58

B1: Bạn vào website nhac cua tui --> Chọn bài hát ưu thích 

B2: Click vào chiase nhin ma so tren website nhac cua tui

B3: Bạn copy đoạn code ben dưới và sửa lại mã số bạn vừa copy 

B4: Là copy đoạn code vừa sửa và past vào blog , web