DOWNLOAD CHROME OFFLINE

2011-08-10 22:12

 

Google vừa mới cập nhật phiên bản chính thức – Stable của Google Chrome lên phiên bản 11.

Ngoài tính năng chuyển giọng nói thành văn bản trên Chrome 11, phiên bản 11 này còn bổ sung rất nhiều bản vá bảo mật quan trọng mà phiên bản Chrome 10 mắc phải.

Có tất cả 25 vấn đề bảo mật khác nhau đã được giải quyết trong phiên bản Google Chrome 11. Trong số này, 16 vấn đề được xếp loại ở mức cảnh báo cao, 6 vấn đề được xếp loại ở mức trung bình và còn lại được xếp loại ở mức thấp. Không có vấn để bảo mật nào được đánh giá là nghiêm trọng – đánh giá cao nhất cho lỗ hổng bảo mật.

Google đã trả hơn $16,500 cho các chuyên gia nghiên cứu bảo mật để phát hiện các lỗi bảo mật trong trình duyệt của họ.

Bằng việc với việc sử dụng Google Chrome, người dùng còn có thể dễ dàng chặn tải phần mềm độc hại về.

Ngoài ra, trong phiên bản mới này Google đã chính thức áp dụng logo mới cho trình duyệt của họ – Google Chrome.

Chrome 11.0.696.57

Google Chrome 11 Final có thể cập nhật trực tiếp thông qua tính năng được xây dựng sẵn trong trình duyệt hoặc bạn có thể tải nó về để cập nhật bằng tay tại:

Download Google Chrome 11 Stable Offline Installer cho Windows:https://afublog.com/download/chrome_installer.exe (21.3 MB, 15278 lượt tải về)
Download Google Chrome 11 Stable Offline Installer cho Mac: https://afublog.com/download/googlechrome.dmg(36.22 MB, 1556 lượt tải về)

Phiên bản Google Chrome mới nhất: Chrome 11.0.696.57