GIO PHUNG VU GIAO XU NINH PHAT

2011-08-02 16:19

GIỜ LỄ

 

Địa chỉ :      3A 62 Ấp 3, X. Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh

Chánh xứ : Linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Minh

Tel       :  3877 2158

 

E-mail  : 

 

 

 

Năm thành lập : 1956

 

Số Giáo dân    :  3479

 

Giờ lễ :   Chúa Nhật    :     5:00   -   7:00   -   17:00
                Ngày thường :     18:00