LỊCH SỬ

2011-08-02 16:14

LỊCH SỬ

Giáo xứ Ninh Phát được thành lập từ năm 1956 với một nhà thờ nhỏ bằng gỗ. Ban đầu có 500 gia đình với khoảng 2.700 tín hữu. Qua 53 năm, giáo xứ đã phát triển từng ngày, tuy vào những năm 1965 đến 1975 khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh nên số giáo dân tăng giảm bất thường.

Nếu cha cố Gioan B. Nguyễn Công Tứ thành lập giáo xứ, qui tụ giáo dân, mở rộng ngành dệt may, làm chiếu, giúp đỡ người khuyết tật… thì cha cố Gioan Đinh Tiến Hoàn và cha Anrê Trần Minh Thông làm cho giáo xứ được phát triển như xây dựng nhà xứ, rửa tội cho người ngoại đạo, qui hoạch đất nhà xứ và nghĩa trang, làm gác chuông, chỉnh trang khuôn viên…để trở thành điểm truyền giáo trong khu vực nhiều người ngoại giáo. 
Từ năm 2003, cha chánh xứ Đa Minh Nguyễn Văn Minh thuyên chuyển về đã phát triển giáo xứ mọi mặt từ phương tiện mục vụ đến cơ sở, phong trào và ban ngành đoàn thể.

Lời cảm ơn của Đức giám mục phụ tá đến với những người có trách nhiệm giáo dục đức tin cho các thiếu nhi và giới trẻ ở đây như khơi dậy lòng hăng say của từng người và lời cầu chúc của Hội Đồng Mục Vụ giáo hạt Tân Sơn Nhì làm cho nhiều thành phần trong giáo xứ thêm ấm lại, thêm phấn khởi trong trọng trách của mình.

Có đến giáo xứ Ninh Phát mới thấy một sức sống mạnh mẽ ở đây, tất cả sự tốt đẹp này là do nỗ lực của nhiều người, nhất là sự ý thức của các Kitô hữu trong việc loan báo Tin Mừng.