Process Explorer 15.0 | Xem tất cả ứng dụng đang chạy trên hệ thống

2011-08-10 22:51

Làm sao để biết được những tiến trình hay dịch vụ nào đang chạy trên máy tính của mình? Có phải bạn nghĩ ngay tới Task Manager của Windows không? Task Manager chỉ là công cụ cơ bản, có một phần mềm khác cho phép bạn tìm hiểu sâu hơn về các chương trình đang hoạt động trên máy tính. Đó chính là Process Explorer.

 

Process Explorer 15.0 | Xem tất cả ứng dụng đang chạy trên hệ thống
Process Explorer 15.0 | Xem tất cả ứng dụng đang chạy trên hệ thống


Process Explorer cung cấp thông tin một cách khá chi tiết về từng tiến trình và dịch vụ cũng như chỉ ra những ứng dụng nào liên quan đến nó. Nhờ vậy, bạn có thể tắt các dịch vụ một cách an toàn mà không ảnh hưởng đến ứng dụng đang chạy. Công cụ này cũng giúp bạn phát hiện ra những chứng cứ để cho thấy một tiến trình hay dịch vụ là phần mềm gián điệp hay phần mềm độc hại.   

Tên phần mềm: Process Explorer 15.0 ( Free )
Chức năng chính: Xem tất cả ứng dụng đang chạy trên hệ thống
Dung lượng: 1.8 MB

DOWNLOAD