PHIM HOAT HINH TAN UOC

2011-08-02 15:31

1. VÌ SAO LẠ XUẤT HIỆN 

2. TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA 

MỘT VỊ VUA ĐÃ RA ĐỜI 

4. VUA HERODE VÀ CÁC NHÀ ĐẠO SĨ

5. TRẺ GIESU TRONG ĐỀN THỜ

6. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

7. CÁM DỖ TRONG SA MẠC

8. THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

9. TIỆC CƯỚI CANA

10. NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN BỜ GIẾNG

11. BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

12. ĐỨA CON HOANG ĐÀNG

13. VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

14. CHÚA GIÊSU GỌI CÁC TÔNG ĐỒ

15. NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊSU

16. ÔNG GIAKEU

17. CHÚA GIÊSU HÓA BÁNH RA NHIỀU

18. VỊ TÔ SƯ VĨ ĐẠI

19. BỮA TIỆC LY

20. CHÚA GIESU CẦU NGUYỆN

21. PHIÊN TÒA XÉT XỬ

22. CHÚA GIESU CHẾT TRÊN CÂY THẬP GIÁ

23. CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI 

24. CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

25. SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ