TAT BANG SHUT DOWN TRACKER

2011-08-21 21:19

B1 : Vào Start --> Run gõ : gpedit.msc

B2 : Vào Computer Configuration --> Administrative Template --> System

B3 : Chon dòng Display Shut down Event Tracker --> Click phải chuột chọn Properties --> Chọn Disable

Xem video clip :