NGÀY 23

NGÀY 23

 

Th. Bighítta, nữ tu                                           Mt 13,24-30

 

ĐỪNG TƯỞNG LÀM MÀ CHẾT

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.” (Mt 13,30)

Suy niệm: Có một sự im lặng đáng sợ trong đời sống mà ít khi người ta cảm nhận được. Đó là sự im lặng của cái ác đang ở bên cạnh, lấn át cái thiện. Có lúc Thiên Chúa dường như im lặng trước điều ác, và những người làm điều ác cứ ung dung nghĩ rằng “Ta làm thế có sao đâu?” Một người đi bên đường thấy đám lúa non xen lẫn với cỏ, người đó sẽ phê phán bác nông dân lười làm cỏ, để hại lúa, và kết quả sẽ chẳng ra gì. Lắm lúc hết chịu đựng nổi những người xấu bên cạnh, ta cũng than trách Thiên Chúa, sao cứ để sự ác mãi thắng thế trong thế giới này!

Mời Bạn: Đừng lầm mà chết! Vì Thiên Chúa có giờ của Ngài, và giờ ấy đến như kẻ trộm. Ai làm ác sẽ trở tay không kịp. Hãy phá vỡ sự im lặng đáng sợ này bằng niềm xác tín: sự ác có thể song hành với sự thiện, nhưng kết quả không bao giờ giống nhau. Vì thế, ta không được đầu hàng, chiều theo sự ác khi thấy người làm điều ác vẫn phây phây trước mắt chúng ta!

Chia sẻ: Trong cuộc sống vàng thau lẫn lộn này, không ai muốn chọn thau mà bỏ vàng, nhưng thau thì nhiều mà vàng thì ít, lấy đâu vàng làm phần cho bạn? Cái cám dỗ bất lực ấy cùng với số đông là thau, khiến bạn có bao giờ bỏ cuộc tìm vàng chưa?

Sống Lời Chúa: Tôi xác tín rằng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Người làm mưa trên kẻ lành người dữ, nhưng Người cũng công bình rất mực, sẽ trả công cho ai nấy xứng việc họ làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để con có can đảm sống hết mình cho những gì là chân thực, vì chỉ có sự thật mới giải phóng con người khỏi lầm lạc mà thôi. Amen.