NGÀY 25

NGÀY 25

 

Th. Giacôbê, tông đồ                                      Mt 20,20-28

 

LÃNH ĐẠO BẰNG CÁCH PHỤC VỤ

“Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống.” (Mt 20,28)

Suy niệm: Chúa Giêsu giới thiệu Ngài là mẫu gương phục vụ cho các Tông Đồ và cho tất cả những ai theo Chúa. Các Tông Đồ là những người Chúa chọn đặt coi sóc các tín hữu. Vậy, khi kêu gọi các Tông Đồ theo gương phục vụ của Ngài, Chúa Giêsu chỉ dẫn cho các Tông Đồ cách thế lãnh đạo mới là phục vụ. Chúa Giêsu phục vụ bằng cách lo cho đời sống của đám đông dân chúng, ban bánh cho họ ăn. Ngài phục vụ bằng cách mang lấy số phận của những người được giao cho Ngài, thốt lên lời cầu xin cho những người theo Ngài còn ở trần gian. Ngài phục vụ bằng cách bênh vực cho đám đông, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Ngài phục vụ hăng say qua việc giảng giải Tin Mừng cho họ và dám chấp nhận phục vụ đến cùng qua cái chết trên thập giá. Chúa Giêsu đã lãnh đạo bằng cách phục vụ như thế.

Mời Bạn: Bạn được Chúa giao cho coi sóc một số người hay đảm trách những công việc trong nhóm hay trong xứ đạo, hoặc một mái ấm gia đình. Từ trước đến nay, bạn đã lãnh đạo bằng cách nào? Bằng cách kiêu căng thống trị hay phục vụ trong khiêm tốn? Hưởng thụ cách ích kỷ hay quảng đại hiến thân?

Chia sẻ: Tại sao phải lãnh đạo bằng cách phục vụ? Việc phục vụ có làm mất uy thế của người lãnh đạo không?

Sống Lời Chúa: Khi vào việc, bạn ý thức phải xăn tay áo như một đòi hỏi trước hết của người lãnh đạo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thúc đẩy con biết phục vụ mà không tìm an nghỉ. Xin cũng cho con nhận biết rằng khi con xả thân là lúc con làm chủ đời mình và đang tự do hiến dâng cho Chúa đời con. Amen.