NGÀY 26

NGÀY 26

 

Th. Gioakim và Anna, song thân Đức Maria

                                                                           Mt 13,36-43

 

NOI GƯƠNG KIÊN NHẪN CỦA THIÊN CHÚA

“Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ…” (Mt 13,37-39)

Suy niệm: Thái độ kiên nhẫn của Thiên Chúa thể hiện qua dụ ngôn cỏ lùng là một bằng chứng tình yêu cao vời của Thiên Chúa, Đấng giàu lòng nhân từ, “chậm bất bình và hết sức khoan dung”. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải, đến ngày cuối cùng mới ra tay phán xét để tách biệt người lành ra khỏi kẻ dữ. Trong khi đó, phải chăng vì kiếp người quá vắn vỏi, con người không có đủ kiên nhẫn với nhau, luôn tìm cách bới ra khuyết điểm của nhau để loại trừ nhau, tiêu diệt nhau. Thật trớ trêu!

Mời Bạn: Hãy nhớ đức kiên nhẫn của Thiên Chúa và noi gương Ngài. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền đoán xét và kết án con người. Nhưng Thiên Chúa lại chờ đợi “cho tới mùa gặt” mới thực thi quyền xét xử ấy. Và một khi xét xử Ngài lại xét xử cách khoan dung và nhẫn nại. Là con cái của Ngài, bạn hãy cố gắng sống quảng đại, tha thứ và cảm thông với tha nhân như Ngài.

Chia sẻ: Chúng ta làm gì trong khi Chúa chờ đợi để cho cả cỏ lẫn lúa mọc lên cho tới mùa gặt? Phải chăng chúng ta cũng khoanh tay, trố mắt ngồi chờ để “thi gan” với Chúa? Không! Không nhổ cỏ nhưng hãy cố gắng biến đổi “gen”: làm cho cỏ “hoán cải” trở thành lúa.

Sống Lời Chúa: Để Chúa vẫn còn nhẫn nại với bạn, hôm nay bạn hãy sẵn sàng tha thứ những điều anh em xúc phạm tới bạn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con luôn sống như Chúa: biết nhân từ và kiên nhẫn với anh em con.