TỦ PHIM CÔNG GIÁO 

PHIM HOAT HINH

PHIM HOAT HINH CUU UOC

2011-08-02 15:37
1. THIÊN CHÚA TẠO DỰNG TRỜI ĐẤT 1 2. THIÊN CHÚA TẠO DỰNG TRỜI ĐẤT 2 3. THIÊN CHÚA TẠO DỰNG TRỜI ĐẤT 3 4. SỰ TÍCH ÔNG NÔ-Ê 5. THÁP CHỌC TRỜI 6. CUỘC ĐỜI ÔNG ABRAHAM 7. SỰ TÍCH 2 THÀNH SÔĐÔMA VÀ GÔMÔRA 8. SỰ TÍCH ISMAEL 9. SỨ MỆNH ISRAEL 10. SỰ TÍCH...

10 DIEU RAN 3D

2011-08-02 15:32
Phần 1 :  Phần 2 :  Phần 3:  Phần 4:  Phần 5:  Phần 6:  Phần 7: Phần 8: Phần 9: Phần 10: 

PHIM HOAT HINH TAN UOC

2011-08-02 15:31
1. VÌ SAO LẠ XUẤT HIỆN  2. TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA  MỘT VỊ VUA ĐÃ RA ĐỜI  4. VUA HERODE VÀ CÁC NHÀ ĐẠO SĨ 5. TRẺ GIESU TRONG ĐỀN THỜ 6. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 7. CÁM DỖ TRONG SA MẠC 8. THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 9. TIỆC CƯỚI CANA 10. NGƯỜI...

TỔNG HỢP CÁC PHIM

PHIM 15 CHANG DANG THANH GIA CHUA

2011-08-02 16:11
Lời nói đầu :  Chặng thứ 1:      Chặng thứ 2:      Chặng thứ 3:      Chặng thứ 4:      Chặng thứ 5:      Chặng thứ 6:      Chặng thứ...

THEO CHAN DUC GIAO HOANG BENEDIC XVI

2011-08-02 16:09
VIDEO 1 :    VIDEO 2 :