AN CONTROL PANEL

2011-08-21 21:56

B1 : Vào Run gõ gpedit.msc

B2 : Vào User Configuration --> Control Panel --> Prohibit ...

B3 : Click phải chuột chọn Enable

Xem đoạn clip sau :