FILM CARTOON TAN UOC

2011-08-01 21:42

VÌ SAO LẠ XUẤT HIỆN 

TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MARIA 

MỘT VỊ VUA ĐÃ RA ĐỜI 

VUA HERODE VÀ CÁC NHÀ ĐẠO SĨ

TRẺ GIESU TRONG ĐỀN THỜ

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

CÁM DỖ TRONG SA MẠC

THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

TIỆC CƯỚI CANA

NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN BỜ GIẾNG

BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

ĐỨA CON HOANG ĐÀNG

VỊ MỤC TỬ NHÂN LÀNH

CHÚA GIÊSU GỌI CÁC TÔNG ĐỒ

NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÚA GIÊSU

ÔNG GIAKEU

CHÚA GIÊSU HÓA BÁNH RA NHIỀU

VỊ TÔ SƯ VĨ ĐẠI

BỮA TIỆC LY

CHÚA GIESU CẦU NGUYỆN

PHIÊN TÒA XÉT XỬ

CHÚA GIESU CHẾT TRÊN CÂY THẬP GIÁ

CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI 

CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ