NGAY 15

2011-08-01 16:14

 

THỨ HAI : Đức Mẹ Lên Trời                                                Lc 1,39-56

 

TÂM HỒN KHIÊM HẠ

“Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.” (Lc 1,48-49)

Suy niệm: Ai cũng có cái tôi. Người ta hiểu cái tôi ở đây là cái tôi mà người khác phải nể trọng, nó phải có chỗ đứng trong cộng đoàn, phải hưởng các quyền lợi dành cho nó. Đức Mẹ cũng có một cái tôi, nhưng cái tôi của Đức Mẹ có nội dung khác bởi vì cái tôi của Đức Mẹ đã được Thiên Chúa chiếm hữu và làm cho trở nên “đầy ơn phúc.” Đó là một cái tôi tràn đầy tâm tình biết ơn và rất khiêm tốn vì Đức Mẹ nhận biết Đấng toàn năng đã làm cho Mẹ biết bao điều cao cả, làm cho muôn thế hệ sẽ ngợi khen Mẹ diễm phúc.

Mời Bạn: Tôi nhìn tôi thế nào? Cái tôi của tôi đang lớn dần lên hay đang nhỏ đi bé lại. Tôi có chấp nhận những yếu kém những giới hạn, những sai sót của mình cách khiêm tốn và sẵn sàng sửa đổi không?

Chia sẻ: Óc cục bộ, tinh thần địa phương phe nhóm cũng làm nên những cái tôi tập thể rất nguy hiểm khiến chúng tôi đóng kín, không nhận ra sự thật, không biết hoán cải. Nhóm, gia đình, cộng đoàn chúng tôi đang có cái tôi nào?

Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ nhận biết và tuyên xưng Chúa là nguồn mạch mọi ơn phúc và luôn sống tâm tình tri ân cảm tạ và phó thác nơi Ngài.

Cầu nguyện:Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn khiêm hạ, tìm kiếm chỗ nhỏ bé, nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao… Một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến. Một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa.

(Cha Galot, Thắp Sáng Niềm Tin, 97-98)