NGAY 19

2011-08-01 16:19

 

THỨ SÁU : Th. Gioan Ơđơ, linh mục                               Mt 22,34-40

 

CÁI GÌ LÀ MỚI ? CÁI GÌ LÀ ĐỘC ĐÁO ? 

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn thứ nhất, là: ngươi phải yêu người như chính mình.” (Mt 22,37-39)

Suy niệm: “Ngươi phải yêu mến,” tất cả Lề luật đã tóm kết trong bốn chữ này! Vì nó quá ngắn, chúng ta hay coi thường bỏ qua! Lời kinh Shema và sách Ngũ Thư nhắc nhở dân Israen phải yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn (Đnl 6,5; 11,13) và yêu người lân cận như chính mình (Lv 19,18). Như vậy, Đức Giêsu đã chỉ tóm tắt và nhắc lại lời kinh và Lề luật Do Thái. Thế thì cái mới, cái độc đáo trong tư tưởng của Đức Giêsu hệ tại ở đâu? – Thưa, Người đã nối kết hai điều lại với nhau, chúng lệ thuộc nhau, giống nhau và tóm gồm tất cả mọi lề luật. Giữa bao vấn đề thời sự nóng bỏng của cuộc sống, Đức Giêsu đã chỉ đưa ra điều căn bản nhấtnó tương đối hoá mọi điều luật khác.

Mời Bạn: Cầu nguyện dựa trên những lời này, và hãy nhìn cuộc sống của mình dưới ánh sáng của lời đó! Bạn đã yêu Chúa và anh em bằng cả con người bạn chưa, hay chỉ mới yêu một phần cuộc sống, một phần thời giờ?

Chia sẻ: Có thể yêu Chúa mà không yêu thương người lân cận được không?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ bắt đầu ngày mới với cái nhìn tích cực về một người lân cận hoặc với một cử  chỉ yêu thương với một người thân quen.

Cầu nguyện: Chúa ơi, giữa bao vấn đề chính trị, xã hội, tôn giáo của thời cuộc, xin giúp con chọn ra điều căn bản nhất của tinh thần mới của Luật Chúa, để mọi sự sẽ trở nên tương đối, phụ tùy đối với con. Amen.