NGAY 21

2011-08-01 16:21

 

CHÚA NHẬT TUẦN 21 :                         Mt 16,13-20

 

CÒN CON, CON BẢO TA LÀ AI ? 

“Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta nói Con Người là ai?” (Mt 16,13)

Suy niệm: “Đức Giêsu là vị Chúa khi đến với Ngài ta không được phép tự kiêu và trước Ngài ta hạ mình nhưng không thất vọng” (Văn hào B. Pascal). Đã và sẽ có nhiều nhận định về Đức Giêsu từ ngày Ngài thăm dò dư luận nghĩ gì về mình. Cho rằng Ngài là Gioan Tẩy Giả, Êlia hay Giêrêmia là dân chúng đã tôn Ngài lên hàng địa vị danh giá nhất của các ngôn sứ. Thế nhưng, vẫn chưa xứng tầm với Ngài. Câu trả lời của Phêrô đưa ta đi xa hơn nữa: Đức Giêsu vượt xa mọi danh xưng mà nhân loại có thể nghĩ đến. Từ cổ chí kim, chưa có người phàm nào có được danh xưng Con Thiên Chúa Hằng Sống như Ngài, bởi vì sẽ chẳng bao giờ có một người nào vừa là Thiên Chúa thật sự, vừa là con người 100% như Ngài.

Mời Bạn: Ngày hôm nay Đức Giêsu cũng đang đặt cho bạn câu hỏi quan trọng nhất trong đời bạn: “Còn con, con bảo Ta là ai?” Câu trả lời của bạn phải mang tính cá vị, không phải là công thức được gói sẵn. Mời bạn trả lời với Ngài dựa trên kinh nghiệm và tình thân thiết giữa bạn với Ngài.

Chia sẻ: Tại sao câu “Còn con, con bảo Ta là ai?” là câu hỏi quan trọng nhất, quyết định cuộc đời bạn?

Sống Lời Chúa: Chân thành trả lời câu hỏi trên đây với Chúa Giêsu và nỗ lực sống hết mình với câu trả lời.

Cầu nguyện: Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy. Còn Thầy hạ mình xuống, phục vụ chúng con như người tôi tớ, rửa chân cho chúng con như một nô lệ... Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy và sống yêu thương mọi người như anh em. Amen.

                                    (theo Rabbouni)