NGAY 22

2011-08-01 16:22

 

THỨ HAI : Đức Maria Nữ Vương                                        Lc 1,26-38

 

PHỤC VỤ NHƯ MỘT TÔI TỚ 

Đức Maria nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa.” (Lc 1,38)

Suy niệm: “Một căn nhà không dựa trên mặt đất, nhưng dựa trên một người phụ nữ” (ngạn ngữ Ý). Muốn thực hiện công cuộc cứu độ trên mặt đất, Thiên Chúa cũng phải dựa trên sự ưng thuận và hợp tác của một người phụ nữ. Dù chưa lĩnh hội được tất cả chiều cao, rộng, sâu của công cuộc này, Đức Maria, người phụ nữ ấy, với lòng tin tưởng phó thác, đã sẵn lòng và tích cực đáp lại. Với tiếng xin vâng, ngài được đưa lên một tầng cao mới: Mẹ Thiên Chúa. Thế nhưng, danh là Mẹ Thiên Chúa cao cả, ngài lại sống như phận của một nữ tì khiêm tốn. Cũng như ngày nay, danh là Nữ Vương hoàn vũ cao sang, ngài lại hành xử như phận của một người mẹ nhân lành. Với ngài, chức danh là để phục vụ cho công cuộc của Thiên Chúa. Chính nghĩa cử âm thầm phục vụ mới tạo nên sự cao trọng đích thật.

Mời Bạn: Thiên Chúa không lầm khi đặt công trình cứu rỗi dựa trên một người phụ nữ như Đức Maria. Ngày hôm nay Ngài cũng không lầm khi tin tưởng giao phó sứ mạng loan báo công cuộc cứu độ cho bạn. Bạn hãy sẵn lòng đón nhận qua những công việc bạn được giao phó với tinh thần phục vụ như một người môn đệ của Chúa Kitô.

Sống Lời Chúa: Xem lại cung cách thi hành công tác, chu toàn bổn phận của mình, tôi đã làm với tinh thần khiêm tốn phục vụ chưa và tìm cách chỉnh sửa.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria Nữ Vương hoàn vũ, xin cảm tạ Mẹ đã để lại cho chúng con tấm gương phục vụ với lòng khiêm tốn và yêu thương. Xin cho chúng con, dù với chức danh nào, cũng biết quyết tâm noi theo mẫu gương của Mẹ, luôn phục vụ công cuộc cứu độ với lòng yêu mến và khiêm cung. Amen.