NGAY 24

2011-08-01 16:25

 

THỨ NĂM : Th. Giuse Calasan, linh mục                          Mt 24,42-51

 

AI LÀ NGƯỜI TRUNG TÍN ? 

“Ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân?” (Mt 24,45)

Suy niệm: “Miệng kêu lỗ nhưng lãi to” là tựa đề của một cột báo lên tiếng về thái độ thiếu công bằng và trung thực hiện nay của một công ty xăng dầu tại Việt Nam. Có bao nhiêu tập thể và cá nhân như thế? Có bao nhiêu lãnh vực như thế? Chúa Giêsu đặt vấn đề cho mọi ki-tô hữu trong mọi cấp bậc và mọi lãnh vực: “Ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan?” Ngài cần những đầy tớ trung tín để sứ mạng loan báo Tin Mừng Ngài đã giao cho không bị gián đoạn. Ngài cần những đầy tớ khôn ngoan để trong mọi hoàn cảnh, Tin Mừng được loan bao cách trung thực. Đức Phaolô VI trong Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng quảng diễn ý của Chúa Giêsu trên đây vẫn thời sự đối với hôm nay: “Con người tân tiến mong nghe những chứng nhân hơn là những thầy dạy, và nếu họ có nghe các thầy dạy là bởi vì các thầy dạy này là những chứng nhân.”

Mời Bạn: Giữa một xã hội mà sự tin cậy đang bị thách đố trầm trọng, rất cần sự hiện diện của các Ki-tô hữu tín trung và khôn ngoan, diễn tả Tin Mừng cách sống động cho thời đại. Là Ki-tô hữu, bạn đáp ứng lời kêu gọi của Chúa Giêsu hôm nay thế nào? Thay đổi điều gì trước nơi lối sống của bạn?

Chia sẻ: Tín trung là hoa quả của Chúa Thánh Thần (Gl 5,22). Làm thế nào để luyện tập nhân đức này?

Sống Lời Chúa: Ban sáng dâng lên Chúa một lời hứa và thực hiện lời hứa ấy cách trung tín.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống những điều con đã cam kết với Chúa trong ngày lãnh bí tích Rửa tội. Xin cho con cảm nếm niềm vui sống lời đã hứa với Chúa.