NGAY 31

2011-08-01 16:31

 

THỨ TƯ :                 Lc 4,38-44

 

TRÁI TIM RỘNG MỞ 

Đức Giêsu rời hội đường... họ xin Người chữa cho mẹ vợ ông Phêrô…tức khắc bà chỗi dậy phục vụ các ngài. (Lc 4,38-39)

Suy niệm: “Kitô giáo không bàn về ý tưởng, nhưng bàn về hành động được gợi hứng do tình thương” (Chân phước Ozanam). Sau khi rao giảng, Đức Giêsu rời hội đường, đi vào nhà ông Phêrô để tìm chút nghỉ ngơi, yên tịnh. Thế nhưng, khi nghe thấy tiếng kêu van nài của con người, Ngài đáp trả không chút đắn đo hay do dự. Với Ngài, nhu cầu cấp thiết của đồng loại không bao giờ là sự quấy rầy. Với Ngài, tình thương dành cho tha nhân phải được ưu tiên hàng đầu, trên cả thói quen hay sức khỏe của mình. Bà mẹ vợ của Phêrô cũng đáp trả không kém nhiệt tình: ngay sau khi được chữa lành, bà liền lo cơm nước phục vụ các ngài và gia đình. Bà hiểu rằng mình được phục hồi sức khỏe quý hơn vàng là để dùng sức khỏe ấy phục vụ những người thân cận.

Mời Bạn: “Được cứu để phục vụ” cũng phải là châm ngôn sống của bạn. Nhìn lại đời mình, bạn có thể nhận ra bao ân huệ Chúa ban: sức khỏe quý giá, khả năng quý báu, tư cách quý trọng... mời bạn tạ ơn Chúa bằng thái độ cụ thể là sử dụng chúng để phục vụ người chung quanh, noi gương mẹ vợ ông Phêrô.

Chia sẻ: Có bao giờ tôi coi việc đáp ứng nhu cầu cấp bách của người khác là sự quấy rầy phiền hà cho mình không?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ thay đổi cách sử dụng những ân huệ Chúa ban: bớt chăm chút lo cho mình, để mở rộng quả tim chăm sóc những người lân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi theo mẫu gương nhạy bén, sẵn sàng phục vụ của Chúa. Xin cho chúng con không bao giờ cảm thấy bị quấy rầy trước những nhu cầu cấp bách của người chung quanh. Amen.