NOI FILE VA CAT FILE

2011-08-10 22:05

 


Các bạn thường thắc mắc những file.001,.002... hay các bộ phim khi down trên mạng về,làm thế nào để hợp chúng thành 1 file duy nhất. với File Spitter & Joiner bạn có thể làm điều đó very fast và hiệu quả.

File Spitter & Joiner | Cắt ghép file nhanh nhiều định dạng
File Spitter & Joiner | Cắt ghép file nhanh nhiều định dạng


Hay bạn muốn chia 1 file ra các phần với kích cỡ xác định để có thể up lên 1 host nào đó giới hạn dung lượng up lên,và cũng để tránh lỗi trong khi up.Khi đó các bạn hãy chọn chức năng split của File Spitter & Joiner để chia file đó thành bao nhiêu phần tùy thích.

File Spitter & Joiner | Cắt ghép file nhanh nhiều định dạng
File Spitter & Joiner | Cắt ghép file nhanh nhiều định dạng


File Spitter & Joiner | Cắt ghép file nhanh nhiều định dạng
File Spitter & Joiner | Cắt ghép file nhanh nhiều định dạng


File Spitter & Joiner | Cắt ghép file nhanh nhiều định dạng
File Spitter & Joiner | Cắt ghép file nhanh nhiều định dạng